آزمون ساز فرادید
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
درباره محصول- نگارش:

سیستم برگزاری آزمونهای آنلاین دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نام کاربری  =کد ملی(دانشجویان ایرانی ) یا کد پاسپورت(دانشجویان غیر ایرانی)

رمزعبور      = کد ملی (دانشجویان ایرانی) یا کد پاسپورت (دانشجویان غیر ایرانی )

تذکر : لطفا در قسمت ورود به پنل کاربری رمز عبور خود را تغییر دهید. مسولیت امنیت رمز عبور برعهده دانشجو می باشد .